อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 183 : อาการใจสั่น (รหัส 3077)
Prada ััƒะผะบะธ ะพะฟั‚ะพะผ, ะฝะธะทะบะธะต ั†ะตะฝั‹ ะพะฝะปะฐะนะฝ-ะฟั€ะพะดะฐะถะฐ US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

จาก :   [01/06/2020 21:03:46]   แจ้งลบ  

 
ความคิดเห็นที่ 182 : อาการใจสั่น (รหัส 3075)
ๆจก้€ ใ‚นใ‚คใ‚นใ‚ชใƒกใ‚ฌใ‚ชใƒกใ‚ฌ่ถใƒ•ใƒฉใ‚คใ‚ทใƒชใƒผใ‚บ็”ทๆ€ง่…•ๆ™‚่จˆ18 Kใƒ•ใƒซใƒญใƒผใ‚บใ‚ดใƒผ
จาก :   [01/06/2020 20:45:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 181 : อาการใจสั่น (รหัส 3069)
Goedkope Montblanc Pennen 2017, Mont Blanc Pennen Opruiming Online. US Dollar Euro GB Pound Canadia
จาก :   [30/05/2020 11:59:06]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 180 : อาการใจสั่น (รหัส 3068)
Tiffany Geld Clips: Tiffany en co outlet, Tiffany sieraden stopcontact, Tiffany en Co in de uitverkoop, goedkope tiffany en co met 70% korting en gratis verzending, Tiffany And Co Outlet US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Austral
จาก :   [30/05/2020 11:58:54]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 179 : อาการใจสั่น (รหัส 3066)
Categorie, Breitling, Breitling Avenger Seawolf US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian
จาก :   [02/01/2020 00:49:16]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 178 : อาการใจสั่น (รหัส 3061)
Billig Moncler Boots outlet online US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen
จาก :   [25/11/2019 23:44:03]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 177 : อาการใจสั่น (รหัส 3057)
Billiga Moncler Boots utlopp nรคtet US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappe
จาก :   [25/11/2019 12:38:39]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 176 : อาการใจสั่น (รหัส 3056)
Cartier pendientes US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Kron
จาก :   [23/11/2019 11:43:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 175 : อาการใจสั่น (รหัส 3052)
Moncler 2014: Liquidaciรณn Moncler , Moncler Outlet , Moncler Chaquetas Outlet Online , Hasta 80 %
จาก :   [23/11/2019 04:46:59]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 174 : อาการใจสั่น (รหัส 3051)
Replica Patek complicaciones : Replica Patek Philippe relojes, replicapatek.org US Dollar Euro GB P
จาก :   [23/11/2019 04:46:09]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 173 : อาการใจสั่น (รหัส 3048)
Enlaces de pulseras de Londres - Plata Sweetie - €36.27 : enlaces de joyas de Londres , linkso
จาก :   [22/11/2019 21:39:00]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 172 : อาการใจสั่น (รหัส 3047)
Moncler Mujeres Chalecos sin mangas de doble cara de Orange [Moncler_Outlet_80708] - €222.13 : Moncler, monclers.net US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY
จาก :   [22/11/2019 21:38:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 171 : อาการใจสั่น (รหัส 3032)
เขาถามกันไปเยอะมาก แต่คำตอบไม่ได้รับหรือไรนี่ ผมอีกคนนึงอยากฟังคำตอบจากผู้รู้ครูบาอาจารย์ ที่รู้จักโรคพวกนี้มากครับ
จาก : Nunthapat07@gmail.com   [27/06/2018 11:14:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 170 : อาการใจสั่น (รหัส 3017)
ถ้ามีอาการใจสั่น แป้บๆที่หัวใจ แต่ กิน ถ่าย ตามปกติ แต่ว่า มีอาการ จุกๆหลัง เหมื่อย ๆหลัง ร่วมด้วย เป็น อะไร หรือ อเปล่าค่ะ
จาก : punvihog@gmail.com   [16/10/2017 19:15:48]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 169 : อาการใจสั่น (รหัส 1443)
เป้นเหมือนเราคะเต่นเร็วเจ็บหน้าอกเลยคะเหนื่อยมากถ้าไม่กืนยาใจสั่น
จาก : supairin@hotmail.com   [02/06/2017 19:20:50]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 168 : อาการใจสั่น (รหัส 1440)
มีอาการเจ็บกลางอกหายใจเข้าได้ไม่เต็มที่ มึนหัวหน้ามืดตาลายไม่ค่อยมีแรงพูดตะเบงเสียงเพราะเจ็บจุดหน้าอกจะมีอาการร้อนแม้เปิดแอร์ก้อร้อน อาการเจ็บอกจะเจ็บเป็นพักๆแล้วก้อมีอาการเหมือนท้องอืดร่วมด้วย ไปหาหมอมาสาม สี่ครั้งที่มีอาการก้อยังไม่ได้คำตอบเลยว่าเกิดจากอะไร จะไปหาอีกครั้งก้อไม่รู้จะพูดบอกอาการหมอแบบไหนแล้วคือบอกอาการไปหมอก้อไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคอะไรจนตอนนี้มีความรู้สึกจะท้อแล้วค่ะ
จาก : best_boll@hotmail.com   [01/04/2017 19:08:17]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 167 : อาการใจสั่น (รหัส 1438)
อยากรู้คะเกิดจากอะไรพาไปหาหมอแล้วแต่ก็ๆไม่รู้ช่วยอธิบายได่ไหมคะ0980403174
จาก : ฉลอง นพวงศ์   [25/03/2017 03:49:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 166 : อาการใจสั่น (รหัส 1437)
มีอาการเจ็บหน้าอกมึนร้าวไปต้นคอหายใจไม่สุดชาปลายมือปลายเท้า0980403174
จาก : ฉลอง นพวงศ์   [25/03/2017 03:45:23]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 165 : อาการใจสั่น (รหัส 1436)
เป็นหน้ามีดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเจ็บอกมากเป็น บ่อย หมอตรวจไม่เจออะไรมีวิธีแก้ให้มั่ยค่ะทำงานลำบาก หยุดบ่อยเจ้านายไม่ขอบ
จาก : Thaida Jit Amorn   [24/03/2017 06:31:27]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 164 : อาการใจสั่น (รหัส 1426)
เป็นเหมือนกันคะหลังคลอดลูกมาได้ห้าหกเดือนอยู่ดีๆหัวใจเต้นแรงมากเป็นครี้งแรกหัวใจเต้น200ต่อนาทีหมอก้อให้เจาะเลือดหาไทรอยเหนื่อยมากเดินก้อไม่ไหวทำอะไรเปนชิ้นเปนอันก้อไม่ได้พอไปฟังผลตรวจก้อไม่เจอเลือดดีหมดทุกอย่างพอดีไปหาหมอที่คลีนิคหมอไห้ยาคลายกังวลและยายนอนหลับและยาแก้แน่นแก้เหนื่อยมากินก้อดีขึ้นอยุ่ได้ก้อเพราะยาแก้แน่นแก้เหนื่อยนี้ล่ะคะกอนยานี้มาเกือบ4ปีแต่มื้อวันก่อนโรคหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเปนครั่งนี้แน่นหน้าอกหายใกไม่ออกเลยคะหนักกว่าครั่งที่แล้วเลยได้แอดมิดหมอก้อเจาะเลือดหาไทรอยอีกอ่ะคะทำยังงัยดีคะไคพอทราบบ้างทำไงโรคนี้จะหายไหมคะ
จาก : Watsachon_101@hotmail.com   [18/12/2016 07:22:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 163 : อาการใจสั่น (รหัส 1421)
แต่ก่อนทำงานหนักได้ไม่เหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้พอทำงานหนักโดดแดดผมก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหงื่อเยอะและก็เป็นตระคริวทำไมตอนนี้ผมเหนื่อยง่ายจังไปหาหมอๆบอกเป็นโรคกระเพาะ
จาก : วุฒิพงศ..   [14/11/2016 21:11:13]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 162 : อาการใจสั่น (รหัส 1419)
เป็นใจเต้นไม่เปํนจังหวะคะเดืยวเร็วเดืยวช้านอนตะเคงก็ไม่ใด้มันเตันเร็วมากอัดอัดคะหาหมอวัดคลื่นหัวใจหมอบอกปกติเป็นมา7.8เด้อนแล้วหงุดหงิดคะทำให้นอนไม่หลับมันเต้นแรงมากจนปลุกตื่นใด้เลยแล้วก็กายใจติดขัดคะจะทำไงดีคะหมอครวจคลื่นหัวใจ3รอบแล้วบอกปกติแต่ทำไมหัวใจมันเต้นไม่ปกติคะหายใจลึกๆรุ้สักเจ็บลึกๆคะช่วยตอบให้ดัวยคะ
จาก : aleena.aleena99@gmail.com   [25/10/2016 17:28:14]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 161 : อาการใจสั่น (รหัส 1416)
ดิฉันเป็นหัวใจปิดไม่สนิทหมอตรวจพบหลานปีแล้วก็หาหมออุนต้าซาวทุก2ปีค่ะแต่บางครั้งมันเต้น วูบๆวาบๆแล้วจะออกเป็นลมทางปากเหมือนไอมันหมายความว่าอะไรค่ะดิฉันจะเป็นอันตรายมากไหมค่ะตอนนี้ดิฉัน อายุ52ปีค่ะเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานค่ะ ดิฉันหมอตรวจพบ. มีเลือด น้อยเวลาเป็นประเดือนก็มามากสุดๆเหมือนคนแท้งลูกค่ะถามหมอทำไมมามากหมอก็บอกเกี่ยวกับดิฉันทำหมันนะ แต่ตอนนี้ไม่สบายใจกับเรื่องหัวใจเดินผิดปกตินะค่ะ. กรุณาขอความเห็นจากหมอด้วยค่ะ. ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยค่ะ
จาก : เบญจวรรณ.   [09/10/2016 17:27:31]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 160 : อาการใจสั่น (รหัส 1405)
ตอนนี้หัวใจเต้น120 ตรวจเลือดหาไทรรอยก้อไม่เป็น เผลเลือดปกติ เมื่อก่อนทำงานหนักแค่ไหน พูดมากแค่ไหนไม่เหนื่อย แต่เดียวนี้แค่เดิน10-20ก้าว ก้อเหนื่อยแล้ว ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าหัวใจเต้นเร็วเพราะอะไร แต่หมอที่ รพ ยังไม่เคยเอ็กซ์ให้น่ะค่ะ บางครั้งใจสั่นๆ เหนื่อยง่าย จนเราต้องนอนอย่างเดียว ทำอะไรไม่ไหวค่ะ
จาก : รัตนา พรมศักดิ์   [26/07/2016 17:54:00]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 159 : อาการใจสั่น (รหัส 1350)
เปนมานาน2ปีค่ะอาการเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ...ใจสั่นมือเท้าเย็นชีดตัวชีดหายใจไม่ทั่วท้องมึนหัว..เหมือนจะวูปตลอดเวลา..ใจเต้นเเรงมาก...ไปหาหมอทีไรตรวจคลื่นหัวใจตลอดเเต่ไม่พบสาเหตุ...เอ่คโค่ลหัวใจก็ไม่พบสาเหตุเเบบนี้เขาเรียกว่าโรคอะไรค่ะอยากหายจากอาการที่เปนมันทรมานมากเลยค่ะ.ครัยหายเเล้วบอกวีธีรักษาได้น่ะค่ะ
จาก : Patchalee kun   [16/05/2016 21:56:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 158 : อาการใจสั่น (รหัส 1349)
เปนเหมือนกันค่ะใจสั่นหน้ามึดมือเท้าชาตัวเย็นเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อย...ไปหาหมอเปน10ร.พแล้วค่ะสุดท้ายได้แค่ยาคลายเคลียด...หมอบอกเปนโรคแพนิคค่ะ
จาก : Patchalee kun   [16/05/2016 21:51:47]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 157 : อาการใจสั่น (รหัส 1348)
นานๆ มีอาการ อยู่ๆ ก้อชีพจรเต้นเร็ว หายใจไม่ทัน หอบ เหนื่อย เหงื่อออกเยอะ แรกๆๆ เป็นไม่นาน เดี้ยวเป็นครั้งหนึ่งนานเกินสาม ชั่วโมง
เจ็บหน้าอก เคยขึ้นไปตรวจ อุตราซาว เจาะเลือด วิ่งสายพาน ทุกอย่าง ไม่พบว่าผิดปกติ ขนาดนั่งเฉยรอตรวจกับคุณหมอ ชีพจรยังเต้นเหมือนคนออกกำลังกาย ช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะ
จาก : asmabin@gmail.com   [02/05/2016 15:26:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 156 : อาการใจสั่น (รหัส 1346)
ผมก็เป็นตั้งแต่เป็นไซนัส มีอาการใจสั่นเหนื่อยง้าย แต่วิ้งออกกำหลังกายมันไม่เจ็บหน้าอก
จาก : มีใครเป็นแบบนี้บ้าง   [15/04/2016 10:13:27]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 155 : อาการใจสั่น (รหัส 1341)
มีอาการหัวใจแต้นแรงแน่นหน้าอกเจ็บๆเหมือนจุกข้างซ้ายแล้วรู้สึกมึนๆน้า
มีอาการปวดหัวบ่างที่ปวดตลอดทั้งวันถ้าปวดมากๆถึงกับคุยกับใครไม่รู้เรื่อง
มีเงื่อออกตามฝามือฝาเท้ามันเกินจากอะไรค่ะ
จาก : น.ส.วิจิตรา ปิ่นใจ   [28/02/2016 01:33:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 154 : อาการใจสั่น (รหัส 1340)
มีอาการหัวใจแต้นแรงแน่นหน้าอกเจ็บๆเหมือนจุกข้างซ้ายแล้วรู้สึกมึนๆน้า
มีอาการปวดหัวบ่างที่ปวดตลอดทั้งวันถ้าปวดมากๆถึงกับคุยกับใครไม่รู้เรื่อง
มีเงื่อออกตามฝามือฝาเท้ามันเกินจากอะไรค่ะ
จาก : น.ส.วิจิตรา ปิ่นใจ   [28/02/2016 01:29:42]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 183 ความคิดเห็น (7 หน้า) :   1 [2] [3] [4] [5] [6] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++