อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 219 : อาการใจสั่น (รหัส 3197)
Cartier Ladies 18k gult gull WE1001R8 [0287] - NOK 2,563 : replika klokker, replicawatch4u.co US Do
จาก :   [28/11/2020 12:53:33]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 218 : อาการใจสั่น (รหัส 3195)
Moncler Vรคstar Womens US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske
จาก :   [25/11/2020 05:33:49]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 217 : อาการใจสั่น (รหัส 3193)
Omega Speedmaster US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone
จาก :   [23/11/2020 12:50:17]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 216 : อาการใจสั่น (รหัส 3188)
Rรฉpliques de montres de marque Top, A. Lange & Sรถhne US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Aust
จาก :   [23/11/2020 11:11:12]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 215 : อาการใจสั่น (รหัส 3187)
Catรฉgories, Breitling, Breitling Bentley Mark VI US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australia
จาก :   [23/11/2020 11:11:09]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 214 : อาการใจสั่น (รหัส 3185)
Omega Basel , Omega Seamaster US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen
จาก :   [02/11/2020 03:41:54]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 213 : อาการใจสั่น (รหัส 3180)
IWC Schaffhausen spejl 01:01 replika Watch Automatic Movement Sort urskive med sรธlv urkasse og Lille C [fccb] - DKK 2,208 : replika iwc ure , replicaiwcwatches.com US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen
จาก :   [30/10/2020 02:50:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 212 : อาการใจสั่น (รหัส 3177)
replica horloges, kopen horloges, goedkope horloges, horloges verkoop, horloges online, korting horloges, horloges outlet #sddm { margin: 0 auto; padding: 0; z-index: 30; background-color:#F4F4F4; width: 80px; height:23px; float: righ
จาก :   [28/10/2020 18:48:50]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 211 : อาการใจสั่น (รหัส 3168)
Tiffany Outlet Elsa Peretti Open Heart ร˜reringe [27b2] - DKK 593 : billig tiffany smykker, tiffany
จาก :   [27/10/2020 18:54:55]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 210 : อาการใจสั่น (รหัส 3153)
2013ๅนดใฎๆ–ฐใ—ใ„๏ผใƒขใƒณใ‚ฏใƒฌใƒผใƒซใฎๆœ€้ซ˜ๅ“่ณชใฎใƒ€ใ‚ฆใƒณใ‚ธใƒฃใ‚ฑใƒƒใƒˆใƒ›ใƒฏใ‚คใƒˆใ‚ธใƒƒใƒ— [mjw055] - ๏ฟฅ27108 : ๆ ผๅฎ‰ใƒขใƒณใ‚ฏใƒฌใƒผใƒซใ‚ขใ‚ฆใƒˆใƒฌใƒƒใƒˆใ‚ชใƒณใƒฉใ‚คใƒณใ‚นใƒˆใ‚ข, monclerwholesale.me US Dollar Euro GB Po
จาก :   [04/10/2020 02:21:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 209 : อาการใจสั่น (รหัส 3151)
Replica Breitling US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone
จาก :   [02/10/2020 03:22:11]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 208 : อาการใจสั่น (รหัส 3148)
Moncler roxo brilhante Curtas Homens jaquetas com Mock Collar [M30103] - $301.00 : Loja Online de Moncler Outlet, monclershopping.cn US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danis
จาก :   [02/10/2020 02:09:11]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 207 : อาการใจสั่น (รหัส 3144)
breguet US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish K
จาก :   [26/09/2020 05:05:31]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 206 : อาการใจสั่น (รหัส 3133)
Tiffany Conjuntos: Tiffany y co enchufe, toma de corriente joyerรญa Tiffany, Tiffany and Co descuento, barato tiffany y co, con un 70% de descuento y envรญo gratis, Tiffany Y Co Outlet US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australia
จาก :   [19/09/2020 14:02:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 205 : อาการใจสั่น (รหัส 3132)
Ganso de Canadรก Citadel : Ganso chaquetas de salida - chaquetas de gallina caliente de la venta en lรญnea! US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

จาก :   [19/09/2020 14:02:35]   แจ้งลบ  

 
ความคิดเห็นที่ 204 : อาการใจสั่น (รหัส 3130)
Iwc Ingenieur specchio 01:01 replica orologio AMG Cronografo automatico con quadrante nero (aAzTuCIO - €233.15 : orologi IWC replica, iwc.woofaste.org US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Kr
จาก :   [16/09/2020 13:43:10]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 203 : อาการใจสั่น (รหัส 3128)
Boutique Pandora En Ligne, Vente De Bijoux Pandora Originaux US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

Caté

จาก :   [15/09/2020 00:18:15]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 202 : อาการใจสั่น (รหัส 3124)
Rolex Datejust Swiss ETA 2836 Orologi, Rolex Replica, finto negozio Rolex, Rolex orologi falsi US D
จาก :   [13/09/2020 16:03:25]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 201 : อาการใจสั่น (รหัส 3123)
High End svizzero Rolex Replica - Lusso Swiss Rolex -MIGLIOR knockoff orologi Rolex US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

จาก :   [13/09/2020 16:03:22]   แจ้งลบ  

 
ความคิดเห็นที่ 200 : อาการใจสั่น (รหัส 3122)
Reloj Radar US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedi
จาก :   [06/09/2020 20:30:54]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 199 : อาการใจสั่น (รหัส 3121)
Audemars Piguet US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone S
จาก :   [06/09/2020 20:30:51]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 198 : อาการใจสั่น (รหัส 3114)
Just US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Kron
จาก :   [04/09/2020 09:44:00]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 197 : อาการใจสั่น (รหัส 3110)
Moncler Sciarpa & cappuccio US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen No
จาก :   [04/09/2020 09:22:55]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 196 : อาการใจสั่น (รหัส 3109)
Orologi Chopard US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone S
จาก :   [04/09/2020 09:22:53]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 195 : อาการใจสั่น (รหัส 3103)
Kvinnors Canada Goose Goose Dawson Parka Rรถd - SEK 3,018 : replika omega klockor, canadagoose.nike9a.com US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

จาก :   [26/08/2020 23:44:22]   แจ้งลบ  

 
ความคิดเห็นที่ 194 : อาการใจสั่น (รหัส 3102)
Tiffany Anneaux , Tiffany & Co Anneaux , Tiffany Anneaux Outlet , US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY

Cat&e

จาก :   [25/08/2020 23:49:25]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 193 : อาการใจสั่น (รหัส 3101)
kopi - US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Kr
จาก :   [24/08/2020 02:39:35]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 192 : อาการใจสั่น (รหัส 3099)
Concord Uhren US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swe
จาก :   [18/08/2020 17:27:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 191 : อาการใจสั่น (รหัส 3098)
orologi replica di lusso per te, replica orologi di marca superiore vendita online. US Dollar Euro
จาก :   [16/08/2020 18:57:02]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 190 : อาการใจสั่น (รหัส 3092)
Utilizzo dei Cookies : TITLE, SITE_TAGLINE € EUR
จาก :   [11/08/2020 18:45:41]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 219 ความคิดเห็น (8 หน้า) :   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++