อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 111 : อาการใจสั่น (รหัส 1191)
อาการใจสั่นหน้ามืดเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะมันทรมานมากเป็นๆหายๆหมอช่วยบอกได้มั้ยค่ะเกิดจากอะไรวัดคลื่นกระแสหัวใจแล้วก็แล้ววัดความดันก็ปกติมันเกิดจากอะไค่ะ
จาก : amnaka0955@gmail.com   [15/06/2014 20:17:36]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 110 : อาการใจสั่น (รหัส 1188)
เปนเหมือนกันค่ะแน่นหน้าอกหายไจไม่สะดวกชาไปหมดเลยหน้าก้ด้วยรุ้สึกเหมือนหัวไจจะหยุดเต้นหรือบางทีก้เตันเหมือนคนตกใจทั้งที่นั่งยุเฉยๆเคยไปหาหมอแร้วตรวจคลื่นไฟฟ้าหมอบอกไม่เปนไรแต่บอกว่าเราเปนกรดไหลย้อนก้ไม่เข้าไจเหมือนกันว่าเปนไรกันแน่อยากรุ้อยากหาย
จาก : en-joy55@hotmail   [04/06/2014 01:07:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 109 : อาการใจสั่น (รหัส 1186)
จาก : k   [28/05/2014 16:22:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 108 : อาการใจสั่น (รหัส 1184)
มีอาการเหนื่อยง่ายแค่ทำกับข้างล้างจานก็เหนื่อยเวียนหัว
บางครั้งก็เจ็บกลางหน้าอก บางครั้งก็เจ็บข้างซ้ายเจ็บแบบหนัก
หรือเจ็บแบบแน่น เคยไปโรงพยาบาลหมอดรวจคลื่นหัวใจหมอบอกว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปรกติและเลือดจากหมอบอกอีกว่าอาการนี้ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวล อ้อมีอาการปวดที่ไหล่ซ้ายร้าวไปถึงด้นหลังด้วยค่ะบางวันกลางคืนมีอาการขาชา ไครรู้สาเหตุบอกทีค่ะตอนนี้ทรมานมาก คุรหมอให้แค่ยาพารามากินแก้ปวดเฉยๆๆอาการไม่ดีขึ้นเลย
จาก : saei.hikaru@hotmail.com   [07/05/2014 15:56:23]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 107 : อาการใจสั่น (รหัส 1183)
เคยเปนค้ะเเต่ไม่ค่อยบ่อย หัวใจเต้นเเรงเเล้วก็เเน่นหน้าอก หอบเหนื่อยง่ายอ่ะค้ะ ยังไม่เคยไปตรวจค้ะถ้่าเป็นเเบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลรึป่าวค้ะ จะเป็นโรคหัวใจรึป่าวค้ะ อาการเเบบนี้??
จาก : cv_z_noey@hotmail.com   [06/05/2014 21:42:43]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 106 : อาการใจสั่น (รหัส 1181)
ขอสอบถามค่ะ
ครึ่งปีที่ผ่านมาจะมีบางวันที่รู้สึกถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจ เหมือนกับวูบ ๆ บอกไม่ถูกค่ะ แต่จะเป็นแค่จังหวะ หรือ สองสามจังหวะเท่านั้น
เป็นไม่แน่นอน บางครั้งเป็นติดกันหลายวัน บางครั้งห่างกันเป็นเดือนค่ะ เวลาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีอาการหายใจผิดปกติหรือหายใจไม่ออก แน่นหน้าอกค่ะ ไม่ทราบว่ามีสิทธิจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาค่ะ
จาก : autsanee_1@hotmail.com   [30/04/2014 00:58:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 105 : อาการใจสั่น (รหัส 1173)
เกี่ยวกะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหัวใจ..ลองทานน้ำทับทิมกิฟฟารีน ดื่มเยอะหน่อยช่วงแรก สรรพคุณโดยตรง หาซื้อดูนะคะ ดีกว่าทานยาหมอแน่นอนคะ..สู้ๆนะคะ
จาก : karaked   [20/03/2014 15:26:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 104 : อาการใจสั่น (รหัส 1172)
หนูเป็นประมาณ3เดือนกว่าแล้วยังไม่หายเลย เป็นครั้งแรกจะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมากๆ แล้วหลังจากนั้นมือเท้าจะซีดเหลืองไปหมด แล้วก็ชาไปทั้งตัวเลย เคยไปตรวจหาไทรรอยด์มาแล้ว แต่หมออก็บอกว่าไปเปงไร หมอเค้าก็ให้ย่าลดใจสั่นมากืิน แต่ว่าตังเองเป็นธารัสซีเมียแบบแอบแฝง แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันีป่าว จนทุกวันนี้บางครั้งก็ยังมีอ่าการยังงี้อยู่ ไม่หายซะที เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่ อยากจะปล่อยเอาน้องก็ไม่กบ้าปล่อย กลัวเป็นอันตราย
จาก : sudaporn6331@gmail.com   [17/03/2014 21:36:30]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 103 : อาการใจสั่น (รหัส 1146)
ผมไม่อยากไหเ้มันเเต้เลย
เพราะไม่ต้องเป็นโรคหัวใจ
จาก : tt9119@hotmail.com   [09/01/2014 17:46:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 102 : อาการใจสั่น (รหัส 1134)
เป็นเหมือนกันค่ะหน้ามืดพร้อมกับใจสั่นและบางครั้งก็แน่นหน้าอกหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่จากที่ไม่มีเหงื่อก็มีมาเล็กน้อย
จาก : Nooploy   [25/12/2013 10:08:34]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 101 : อาการใจสั่น (รหัส 1112)
มีอาการเหมือนกันคะ ตอนนี้มียาconcor2.5พกติดตัวไว้กินเมื่อเกิดอาการ มันไม่หายขาดซะที/น่ารำคาญ/ทรมานมาก
จาก : ษมิ   [12/12/2013 19:02:41]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 100 : อาการใจสั่น (รหัส 1090)
ผมก็เป็นเหมือนกัน หมอให้เจาะเลือด เอ๊กซเรย์,ตรวจคลื่นหัวใจ แต่ไม่พบความปกติ เพราะช่วงรอคิวตรวจคลื่นหัวใจใจกำลังสั่นอยู่ แต่พอถึงคิวตรวจคลื่นหัวใจ กลับไม่สั่นเฉยๆ กังวลจริงๆครับ
จาก : ชาย   [28/11/2013 09:58:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 99 : อาการใจสั่น (รหัส 1087)
ดิฉันตอนนี้มีอาการใจสั่นบางทีตกใจก็เหนื่อยเพลียมือเท้าชาไปหาหมอๆบอกกระดูกหน้าอกอักเสบเกี่ยวกัน
จาก : ya.gunya@hotmail.com   [20/11/2013 21:55:55]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 98 : อาการใจสั่น (รหัส 1057)
อาการกรดไหลย้อนทำให้จุกและแน่นหน้าอกใช่ไหม
จาก : kosurin@gmail.com   [17/09/2013 15:08:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 97 : อาการใจสั่น (รหัส 1046)
ผมเป็นคนหนึ่งที่ดูดบุหรี่ผมเริามมึอาการไจสั่ง่ายหน้สมืดอยู่ตลอดเวลาน้ำหนักลดจากเมืรอก่อนอ่อนแรงเหนื่อยง่าย
ผมอยากรู้ง่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับช่วยบอกหน่อยครับ
จาก : kiraan9@gmail.com   [25/08/2013 20:26:29]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 96 : อาการใจสั่น (รหัส 1039)
ผมคนหนึ่งที่เป็นอารแบบนี้บางทีรู้สึกเหมือนว่าใจเราสั่นแล้วต่อมาก็หายใจไม่อิ่ม และพอได้พักสักนิดก็หายไปหาหมอก็ยอกว่าเคริยดทำงานหนักกินชาเยอะแต่ชั่วนี้ก็ไม่ทำงานหนักและไม่ดื่มชาและกาแฟมันก็ยังเป็นอยู่ผมรู้สึกเครียดและกังวลมากเลยครับว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า
จาก : สาม   [13/08/2013 15:59:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 95 : อาการใจสั่น (รหัส 1032)
เป็น เอสแอลอีค่ะ มีอาการ ร่วมแต่ เคยตรวจไทรอยมาประมาน 3 เดือน แล้ว ไม่พบความผิดปกติ แต่ชั่วหลังๆ รู้สึกใจสั่น เหนื่อย ๆ เบอๆๆค่ะ ทำไงดี อยากได้คำตอบ ถามมอประจำเขาให้กินแต่ยานอนหลับ จนไม่อยากนอนแล้ว wannapornwitmer@gmail.com
จาก : wannapornwitmer@gmail.com   [30/07/2013 16:34:20]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 94 : อาการใจสั่น (รหัส 1015)
เวลาเดินไปไหนมาไหนจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะไม่ได้เดินไกลเลยแล้วมือก็จะสั่น เริ่มแน่นอกปวดหัวใจแบบเจ็บจนหายใจไม่ได้เลยค่ะต้องค่อยๆหายใจทางปาก ทรมานมากเลยค่ะ แล้วเวลาเครียดมันจะเหมือนหัวใจเราวูบไปเลยค่ะใจสั่นมือสั่นไปหมดหยิบจับอ่ะไรไม่ได้เลยมือไม้อ่อนไม่มีแรง ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
จาก : YUi   [10/07/2013 20:27:39]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 93 : อาการใจสั่น (รหัส 1012)
เฉยๆ
จาก : maii   [07/07/2013 19:46:43]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 92 : อาการใจสั่น (รหัส 985)
ออกกำลังกายเป็นประจำดิช่วยได้มากๆๆ
จาก : ชัย   [25/06/2013 20:35:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 91 : อาการใจสั่น (รหัส 949)
หนูมีอาการหน้ามืดหัวใจเต็นเร็วแล้วลามมาที่เเขนทั้งสองข้างเจ็บที่ไหล่ที่คอแล้วร้าวไปที่ศรีษะด้วยเหงือออกมามือเท้าเย็นช้าไปตรวจทีโรงบาลหมอบอกว่าไม่ทราบโรคอะไรแต่กลับคิดว่าเป็นโรคกระเพาะแต่หนูและคนในครอบครัวว่าไม่ใชแน่โรคอะไรนะอยากรู้จัง
จาก : N.NEEM@B.ROOD   [27/04/2013 00:14:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 90 : อาการใจสั่น (รหัส 947)
กลัว
จาก : พลอย   [26/04/2013 11:12:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 89 : อาการใจสั่น (รหัส 939)
ไปงานเลี้ยงที่มีดนตรีเสียงดังๆ ใจสั่นเสียงเบสเข้าไปในหัวใจ เหมือนใจจะขาด ทนไม่ได้ต้องรีบออกไปไกล บางคร้งหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนั่งบนรถทัวร์ที่เปิดเสียงเพลงดัง ใจจะขาด ใช่โรคหัวใจหรือเปล่าคะ
จาก : nittay_fon.10@hotmail.com   [08/04/2013 17:10:27]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 88 : อาการใจสั่น (รหัส 924)
ผมไม่มั่นใจในอาการ แต่แม่ผมมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ แน่นหน้าอก เจ็บตรงหัวใจแปลบๆ ซึ่งอาการเหล่านี้ เข้าข่ายหรือไม่ครับ หากจะตอบกลับเพื่อเป็นความรู้และผมจะได้หาทางแก้ไขอย่างเร็วที่สุดจะขอขอบคุณจริงๆครับ
จาก : thememorable@gmail.com   [20/03/2013 17:16:15]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 87 : อาการใจสั่น (รหัส 920)
เห็ดหลินจือช่วยได้ครับ แต่ต้องเป็นเห็ดหลินจือแท้จากจีน รักษาและป้องกันเกือบทุกโรค ปัจจุบันนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย รักษาได้ดีโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ดีครับผมทานอยู่ สามารถทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้เลย ชาวจีนยกย่องให้เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรชั้นสูง และชาวจีนใช้รักษาโรคกันมา2000ปี แล้วครับ ผมก็มีอาการใจสั่นอยู่ แต่ตอนนี้หายแล้วครับ
จาก : เห็ดหลินจือ เทพเจ้าแห่งชีวิต   [09/03/2013 23:17:00]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 86 : อาการใจสั่น (รหัส 915)
ดิฉันมีอาการเหนื่อยง่ายมาก จุก แน่นหน้าอก อาการเหนื่อยเป็นทุกวัน เป็นมา 3 เดือนแล้ว ไปหาหมอตรวจทุกอย่างปกติหมด แต่วิ่งสายพานได้แค่ 2 นาทีเพราะเหนื่อยมากจะเป็นลม ผลสุดท้ายตรวจ CT scan หมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ คิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เกิด แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจ ไปบีบเส้นเลือดหัวใจที่ตีบอีก หมอบอกว่าไม่มีวิธีการรักษานอกจากต้องกินยาขยายหลอดเลือด และยาที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานน้อยลง ตอนนี้กินยามา 2 เดือนแล้ว และต้องกินยาไปตลอดชีวิตตอนนี้อาการเหนื่อยก็เหมือนเดิม บางทีพูดก็เหนื่อยแล้ว แต่อาการเจ็บหน้าอกน้อยลง อาการจุก มีบ่อย ๆ แต่ไม่มาก อาการแน่น เป็นนาน ๆ ครั้ง ดิฉันอายุ 45 ปี มันรำคาญมาก ทำงานตามปกติชีวิตประจำวันไม่ได้ เพราะเหนื่อยมาก เวลาเดินก็ต้องเดินช้าลง รีบทำอะไรไม่ได้ดิฉันไม่รู้จำทำอย่างไรอยากหายมาก เพราะดิฉันต้องทำงาน อยากหาหมอเก่ง ๆ ที่ทำให้หายได้ เพราะชีวิตต้องทำงาน
จาก : nuring55@hotmail.com   [12/02/2013 18:21:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 85 : อาการใจสั่น (รหัส 914)
มีอาการใจสั่นเ็ป็นมา3ปีแล้วคะไม่หายซักทีทรมารมากบางทีเหมือนจะหมดสติไปหาหมอก็บอกว่าเกี่ยวกับระบบประสาทหัวใจหมอก็ให้ยามากินอาการดีขึ้นแต่พอหมดยาอาการก็เป็นอีกอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ทำไมไม่หายขาดคะ
จาก : ิิิิิิิbeem22331@hotmail.com   [12/02/2013 14:47:04]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 84 : อาการใจสั่น (รหัส 909)
เป็นเหมือนกันอาการใจส้่นชาที่มือหน้าตื่นเต้นตกใจไม่ได้เลยจะมีอาการทุกครั้งใปหาหมอที่โรงพยาบาล4ครั้งหมอตรวจแล้็วปกติทุกอย่างเลยลองไปโงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกหมอส่งไปแผนกจิตเวชและสรุปว่าเป็นโรคแพนิคให้ยาเม็ดสีฟ้าเม็ดเล็กๆมาทานเวลาเริ่มมีอาการและยาdeanxitเม็ดสีชมพูต้องทานต่อเนื่องหลายปีตอนนี้ไม่เคยเป็นเลยห้ามหยุดยาเอง
จาก : โรคแพนิค   [23/01/2013 16:48:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 83 : อาการใจสั่น (รหัส 903)
เป็นเหมือนกันค่ะ อาการใจสั่น แต่ก่อนนานๆจะเป็นที พักนี้เป็นบ่อยมาก จะหายใจไม่ค่อยอิ่ม ตกใจง่าย หัวใจเต้นเร็ว จนรู้สึกชามือชาเท้าไปทั้งตัว เจ็บหน้าอกเป็นบางครั้ง เหมือนหัวใจจะระเบิดออก เคยไปพบแพทย์มาแล้วสองครั้ง แพทย์บอก เกิดจากความเครียดสะสม และส่วนตัวก็เป็นไทรอยด์อยู่แล้วด้วย ทรมานจริงๆบางครั้งถึงขั้นเป็นลมหน้ามืดเลยไม่รู้จะทำยังไงดี พยายามทำใจให้สบายแล้วนะค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครียดอะไรและเป็นกับอะไรเพราะตรวจไทรอยด์แล้วก็ปกติดี ทรมานจริงๆๆ TT"
จาก : นะโม   [12/01/2013 10:16:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 82 : อาการใจสั่น (รหัส 902)
ใจส่นนี่ยอันตรายจิงๆมันเป็นกระแทกอะไรแรงๆหรือทำอะไรแรงๆตอนนี้เป็นอยู่คะ

จาก : aneecha22@gmail.com   [10/01/2013 14:15:53]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 171 ความคิดเห็น (6 หน้า) :   << ย้อนกลับ [1] [2] 3 [4] [5] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++