อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 81 : อาการใจสั่น (รหัส 898)
ใจสั่น ใจไม่ดี มึนงง ขาอ่อน ใจเต้นเร็ว รู้สึกตกใจ,,,ฯลฯ
เป็นๆ หายๆ, ,ชอบเป็นหนักตอนหัวค่ำ,,! ตอนนอน ตอนนี้ก็เป็น
จาก : ting-kuza@hotmail.co.th   [05/01/2013 21:20:48]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 80 : อาการใจสั่น (รหัส 889)
ไปเช็คหัวใจวิ่งสายพานแล้วความดันลดสาเหตุเกิดจากอะไรหมอก็ไม่ให้ความกระจ่างจะเป็นอะไรหรือเปล่า?ผู้มีความรู้ช่วยตอบด้วยอยู่ต่างจังหวัด
จาก : Phongnumkul@hotmail.com   [15/12/2012 13:57:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 79 : อาการใจสั่น (รหัส 879)
มีอาการใจสั้นเหมือนกันไปหาหมอที่ไรหายทุกทีล่าสุดคุณหมอให้ติดเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ 24ชม หมอบอกว่าเป็นคลื่นไฟฟ้าลัดวงจรให้ยามาทานอาการดีขึ้นพอสมควร
จาก : ชนิตร์นันท์   [02/12/2012 20:28:36]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 78 : อาการใจสั่น (รหัส 840)
ผมก็เป็นเหมือนกัน มีอาการหวิวๆ ชาตามตัวรู้สึกเหมือนจะเป็นลมซักพักใจเริ่มสั่น ใจเต้นเเรงรีบโทรหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆขับรถให้พาไปโรงพยาบาล ไปถึงหมอตรวจคลื่นหัวใจ วัดความดันทุกอย่างปกติให้ยาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดมาให้กิน หลังจากนั้นก็ยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเเต่ก็ไม่มาก จนวันนึงขณะกำลังขับรถอยู่ก็เริ่มมีอาการเเบบเดิมอีกเเล้ว ใจหวิว ใจสั่น ชาตามตัวรู้สึกเหมือนจะหมดสติตกใจมากเพราะว่ากำลังขับรถอยู่ไม่รู้จะทำยังไงจะจอดข้างทางก็ไม่ได้เพราะรถติดพอสมควร เลยเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก็ไม่ดีขึ้น เลยจำเป็นต้องกัดฟันขับรถไปโรงพยาบาลพระราม9 พอไปถึงโรงพยาบาลใจยังสั่นอยู่ พยาบาลวัดความดัน ความดันสูง จากนั้นก็บอกให้นั่งรอหมอ ซักพักพยาบาลก็มาเรียกเข้าไปพบหมอ หมอก็ตรวจเบื้องต้นจับชีพจรซึ่งตอนนั้นใจมันก็ไม่สั่นเเล้ว ชีพจรก็ปกติ หมอก็เลยให้ตรวจคลื่นหัวใจ เเละก็เจาะเลือดตรวจไทรอยด์ ผลออกมาทุกอย่างปกติ ก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันก่อนหน้าจะมาโรงบาลอาการเเย่มากเเต่พอมาถึงโรงบาลทีไรอาการมันก็หาย หมอก็ตรวจไม่เจอทุกที จากนั้นหมอก็ให้ยาเเก้ใจสั่นมาเเต่ก็ยังมีอาการอยู่บ้างเเต่ก็ไม่มาก เบื่อมากที่ต้องมีอาการเเบบนี้ไม่รู้สาเหตุที่เเท้จริงเเล้วผมเป็นอะไรกันเเน่ มาตรวจ2รอบเเล้วก็ยังไม่รู้หมอบอกปกติดี เฮ้อ กลัวจะเป็นเวลาขับรถอีกซึ่งมันอันตรายมาก
จาก : พเ   [10/11/2012 11:56:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 77 : อาการใจสั่น (รหัส 777)
อาจจะเป็นเกี่ยวกับ pannic disorder ลอง search อ่านดูนะ ส่วนหัวใจเต้นผิดจังหวะลองทานฮอร์โมนไข่สิ หาข้อมูลอ่านดู "ฮอร์โมนไข่ จำรัส เซ็นนิล" เป็นเหมือนกันทานแล้วทุเลาขึ้นเย๊อะ เลยอยากแนะนำ
จาก : bluesky   [03/11/2012 23:25:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 76 : อาการใจสั่น (รหัส 776)
ถึง คุณความคิดเห็นที่71 อาการเหมือนกันเลยมันทรมานมาก นึกจะเป็นมันก็เป็น ก่อนถึงโรงพยาบาลเหมือนคนใกล้ตาย ใจสั่นเหงื่อไหล แต่พอเช็คทุกอย่างปกติหมด เป็นแค่ความดันสูงและมีไขมันในเลือดซึ่งก็ไม่มาก เวลาเป็นส่วนใหญ่กลางคืนและตอนเช้า ทรมานจริงๆ
จาก : ประชา   [02/11/2012 22:13:20]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 75 : อาการใจสั่น (รหัส 747)
การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก. ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่คั
จาก : Nuch_dcs@hotmail.com   [23/09/2012 14:23:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 74 : อาการใจสั่น (รหัส 741)
ผมก็เป็นนะอาการใจสั่นรองไปตัวเลือดดูสิครับอาจมีสารพิศอยู่ในร่างกายนะครับผมเป็นชาวไร่ผมฉีดยาฆ่าญ่าบ่อยครับแล้วก้นอนดึกด้วยตอนแรกก้ไม่เป็นอะไรเพราะเพิ่งเริ่มฉีดแต่นานๆไปมันเริ่มมีอาการแต่ก้ไม่รู้สาหตุมันเป็นแล้วก้หายจะแย่อยู่แล้วพอไปหาหมอมันก็หายแล้วผมเริ่มเป็นอีกต้องไปถ่างป่าไปดื่มเอ็ม150มันไปกระตุ้นหัวใจผมเลยแย่เลยผมว่าเป็นเพราะสารพิศที่อยู่ในร่างกายนะทำไห้ร่างกายเราออนแอและรับการกระตุ้นอะไรที่มันมีผลด่อหัวใจมันจะทำไห้ใจสั่นไม่มีแรงบวกกับผมนอนดึกด้วยเพพราะผมจะนอนหลังเที่ยงคืนตลอดแถมดื่มเหล้าอีกมันเลยทำไห้ร่างกายแย่ทดการต่อต้านพวกสารพิศไม่ไหวผมไม่รู้นะว่าใครจะเป็นแบบผมหรือป่าวผมว่าผมมีสารพิศในร่างกายเกินกำหนดทำไห้ร่างกายรับไม่ไหวหัวใจจะเต้นแรงแต่ร่างกายผมกับไม่มีแรงมันจะน๊อกเอาซ่ะงั้นผมก็ทานยาแก้แพ้แล้วก็ทานหว่านจืดที่ล้างสารพิศครับเอามาต้มดื่มแทนน้ำเลยยิ่งดีดื่มทุกวันครับจนกว่าสารพิศจะหมดมันมีขายนะครับรองถามร้านขายยาดูแบบซองแต่บ้านผมมันขึ้นเองตามธรรมชาติรองดูนะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าจิงไหมลองไปตรวจเลือดหาสารพิศดูครับถ้าเจอก้ทำแบบผมเลยครับแต่ถ้าไม่เจอปมก้ไม้รู้ว่าคุณเป็นอะไรผมก็แน่นำได้เท่าทีผมประสบมาครับถ้าข้องใจโทรมาได้ครับ0874947452
จาก : นายโอ   [20/09/2012 16:50:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 73 : อาการใจสั่น (รหัส 740)
ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ (ลองอ่านดูนะ):
http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx?blogid=5
จาก : bluesky   [19/09/2012 13:31:58]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 72 : อาการใจสั่น (รหัส 733)
อยากสอบถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยหายใจไม่ออกและก็หายใจเร็วมากค่ะและจะรู้สึกชาเป็นๆหายๆบางครั้งก็เวลาที่ลุ้นอะไรมากๆหรือตื่นเต้นจะหายใจเร็วและรู้สึกแน่นหน้าอกมากค่ะ
จาก : ultraviolet_an-de@hotmail.com   [12/09/2012 00:57:15]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 71 : อาการใจสั่น (รหัส 711)
ผมก็เป็นเหมือนกัน มีอาการหวิวๆ ชาตามตัวรู้สึกเหมือนจะเป็นลมซักพักใจเริ่มสั่น ใจเต้นเเรงรีบโทรหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆขับรถให้พาไปโรงพยาบาล ไปถึงหมอตรวจคลื่นหัวใจ วัดความดันทุกอย่างปกติให้ยาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดมาให้กิน หลังจากนั้นก็ยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเเต่ก็ไม่มาก จนวันนึงขณะกำลังขับรถอยู่ก็เริ่มมีอาการเเบบเดิมอีกเเล้ว ใจหวิว ใจสั่น ชาตามตัวรู้สึกเหมือนจะหมดสติตกใจมากเพราะว่ากำลังขับรถอยู่ไม่รู้จะทำยังไงจะจอดข้างทางก็ไม่ได้เพราะรถติดพอสมควร เลยเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก็ไม่ดีขึ้น เลยจำเป็นต้องกัดฟันขับรถไปโรงพยาบาลพระราม9 พอไปถึงโรงพยาบาลใจยังสั่นอยู่ พยาบาลวัดความดัน ความดันสูง จากนั้นก็บอกให้นั่งรอหมอ ซักพักพยาบาลก็มาเรียกเข้าไปพบหมอ หมอก็ตรวจเบื้องต้นจับชีพจรซึ่งตอนนั้นใจมันก็ไม่สั่นเเล้ว ชีพจรก็ปกติ หมอก็เลยให้ตรวจคลื่นหัวใจ เเละก็เจาะเลือดตรวจไทรอยด์ ผลออกมาทุกอย่างปกติ ก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันก่อนหน้าจะมาโรงบาลอาการเเย่มากเเต่พอมาถึงโรงบาลทีไรอาการมันก็หาย หมอก็ตรวจไม่เจอทุกที จากนั้นหมอก็ให้ยาเเก้ใจสั่นมาเเต่ก็ยังมีอาการอยู่บ้างเเต่ก็ไม่มาก เบื่อมากที่ต้องมีอาการเเบบนี้ไม่รู้สาเหตุที่เเท้จริงเเล้วผมเป็นอะไรกันเเน่ มาตรวจ2รอบเเล้วก็ยังไม่รู้หมอบอกปกติดี เฮ้อ กลัวจะเป็นเวลาขับรถอีกซึ่งมันอันตรายมาก
จาก : noomsoveat@yahoo.com   [23/08/2012 15:55:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 70 : อาการใจสั่น (รหัส 709)
แม่หนูมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกไปหาหมอทานยาแล้วก็ไม่หายทำไงดีคะสงสารแม่คะ
จาก : น.ส.อภิญญา สกุลสุทธิโรจน์   [19/08/2012 22:28:09]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 69 : อาการใจสั่น (รหัส 704)
หัวใจเต้นเร็วมากโดยทีไม่ได้ทำงานหนัก เหนื่อย หน้ามืด และเวลาทำงานหนักๆรู้สึกว่าหัวใจของหนูยิ่งเต้นเร็วมากขึ้นกว่าปกติหมอเคยให้ยาลดอาการใจสั่นมาท่านแต่ก้ไม่ดีขึ้นเปนแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะ ใครร้ช่วยตอบที
จาก : peeil1522@hotmail.com   [10/08/2012 23:24:33]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 68 : อาการใจสั่น (รหัส 691)
เคยเป็นอาการใจสั่นอยู่ดีดีมันก็สั่นงงมากๆๆเลยแต่ว่านานๆๆๆๆๆๆมันจะเป็นที..แต่ก็ดีแล้วหนิหน่า.....
จาก : ไอซ์   [31/07/2012 16:22:01]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 67 : อาการใจสั่น (รหัส 676)
อารใจสั่นมืดหัวเป็นมาประมาณ3 วันไปหาบอกหมอบอกว่าให้ออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่ดิขึ้นจะต้องทำอย่างไรแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
จาก : jeranun2011@hotmail.com   [08/07/2012 10:27:11]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 66 : อาการใจสั่น (รหัส 675)
เจ็บหน้าอกแปล๊บๆหัวใจเต้นเร็ว หายใจติดอะไรคะขัด เหนื่อยหอบ เป็นอาการของโรคอะไรคะ ทรมานมากเลย!
จาก : น้องเหมียว   [07/07/2012 09:55:32]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 65 : อาการใจสั่น (รหัส 665)
แรกๆจู่ก็ใจสั่นชาปากกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจถีงรพ.ชีพจร130-140 ตรวจทุกอย่างปกติทุกวันนี้เหมือนจะวูบๆชามือเดี๋ยวร้อน เย็นกินยารักษาปรายประสาทอยู่แต่ใจสั่นเป็นบางครั้งตอนนอนก็ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองก่อนนอนต้องทานยามีลูกเล็กอีกไม่รู้ทำยังไงช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
จาก : คนไกล   [26/06/2012 11:51:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 64 : อาการใจสั่น (รหัส 658)
จาก : khjkjkhjk@fgjkdh.com   [17/06/2012 16:12:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 63 : อาการใจสั่น (รหัส 656)
แน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายเจ็บเซียดๆแถวหน้าอกซ้ายเป็นอาการของโรคอะไรคะ
จาก : watine   [14/06/2012 11:53:58]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 62 : อาการใจสั่น (รหัส 655)
ดื่มน้ำ 5 แก้ว ก่อนอาหารเช้า อาจช่วยลดหัวใจเต้นเร็ว เต้นแรงได้นะ ลอง search หาอ่านดู "วิธีดื่มน้ำ 5 แก้ว" ตอนเช้า เห็นเขียนสรรพคุณแก้อาการหัวใจเต้นเร็ว เต้นแรงไว้ แต่ต้องสังเกตุตัวเองด้วยว่า ดื่มได้แคไหนจึงพอ เดินสายกลางไว้ หมั่นสังเกตุอาการตัวเอง
จาก : Oun   [13/06/2012 20:29:51]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 61 : อาการใจสั่น (รหัส 647)
เป็นเหมือนกันอ่าคะ ตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงบาลพญาไทตรวจก็ไม่เจออะไร หมอบอกเป็นโรคระบบประสาททำงานอัตโนมัต คือ ทำงานเร็วกว่าคนปกติ ตกใจง่าย ใจสั่น มือชา เท้าชาบางครั้ง เหงื่อออก เจอคนเยอะๆหน้ามืดจะเป็นลม เราเป็นช่วงปี2009เหมือนกับกลัวจนเกินไปแล้วหัวใจเต้นแรงเร็วมากจนได้เข้าccu แต่เราคิดว่าเป็นที่ตัวเราเองมากว่านะ ควรไปพบจิตแพทย์เรารู้ตัวดี..อ้อ เป็นมาสามปีและ หมอบอกจะหายได้ไม่เกี่ยวกับยานะขึ้นอยู่กับตัวเองแต่เราทำไม่ได้ กินยาแค่ทุเลาเอง
เซงนะ มากๆๆๆดื่มไรไม่ได้เลยค่ะสามปีและกลัวน๊อคTT
จาก : kmz_2010@hotmail.com   [08/06/2012 16:26:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 60 : อาการใจสั่น (รหัส 627)
ขอให้หายใจสั่นเร็วๆนะค่ะ
จาก : not1717@hotmail.com   [11/05/2012 23:25:44]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 59 : อาการใจสั่น (รหัส 615)
อาการเหนื่อยง่าย คล้ายหอบ แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หน้ามืดในบางครั้ง อาการนี้เรียกว่าโรคอะไรค่ะ
มีทางรักาที่ดีรึเปล่า
จาก : น้ำ   [21/04/2012 19:19:55]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 58 : อาการใจสั่น (รหัส 593)
ผมเป็นอย่างแบบนี้อยู่อ่ะครับ อยากจะทราบว่า เป็นอยู่หรือเปล่า ยังไม่ไปพบแพทย์เลย แล้วค่าใช้จ่ายในการรักษามันกี่บาทครับ ผมอยากจะทราบ
จาก : sakkayapap645@hotmail.co.th   [09/04/2012 12:16:17]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 57 : อาการใจสั่น (รหัส 577)
สวัสดีครับ..ผมอยากสอบถามหน่อยนะครับ...คือว่าพ่อของผมเคยผ่าตัดหัวใจมาแล้ว1ครั้งเมื่อหลายปีก่อน..
แล้วเมือไม่กีวันนี้แก่เข้าโรงพยาบาล..เพราะว่าหัวใจหยุดเต้น..แล้วกลับมาเต้นต่อ..เหมือนกลับมันเต้นจังหวะหัวใจมันขาดหาย...ไปโรงพยาบาลหมอก็ตรวจแผลทีเคยผ่าตัดมาก็หายดี..ทุกอย่างก็ปกติ..แต่หมอ
บอกว่ายังหาสาเหตุไม่ได้..ว่าหัวใจทำไมมันหยุดเต้น..แล้วกลับมาเต้นอีก..ช้วยให้คำปรึกษาผมหน่อยนะครับ..ผมเป็นห่วงพ่อผมมากคับ..ขอบคุณครับ
จาก : ืnoi_poo2010@hotmail.com   [24/03/2012 21:29:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 56 : อาการใจสั่น (รหัส 574)
ดิฉันอายุ30ปี มีอาการใจสั่น มือสั่น หน้ามืด ไม่มีแรงบางครั้งก็มีอาการวูบและชาตามมือ-หน้าร่วมด้วยค่ะ เคยไปพบหมอหลายครั้งแล้วก็ไม่หาย หมอบอกว่าพักผ่อนน้อย แต่ดิฉันก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะ เป็นๆหายมาเกือบจะ1ปีแล้ว อยากทราบว่าควรทำอย่างไรดีคะ เพราะไปหาหมอที่โรงบาลจนหมอเค้าเรียกว่าเป็นโรควิตกจริต คิดไปเอง หรือว่าดิฉันต้องไปพบจิตแพทย์ดีคะ
จาก : Kannika_we@hotmail.co.th   [21/03/2012 17:43:29]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 55 : อาการใจสั่น (รหัส 552)
ลองทานยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียม”สูตรฮ่องเต้”ของคุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิงามดูนะคะ
ดีขึ้นแน่นอนคะมีสุดยอดสมุนไพรจีนถึง 67 ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันขึ้นทะเบียนเป็นยา
เป็นยาสามัญประจำบ้านทะเบียนเลขที่ G369/53 สรรพคุณ บำรุงดูแลและฟื้นฟูทุกระบบในร่างกาย
บำรุงดูแลและฟื้นฟูที่ต้นเหตุของการเกิดโรค มั่นอกมั่นใจได้คะเพราะปราศจากสารพิษ เช่น สารหนู
สารสเตรียรอยด์ และสารเคมี มีพิษใดใดเจือปน หากตรวจพบให้ปรับ 1 แสนบาททันที
นี่คือหลักประกันค่ะ มีสคบ.คุ้มครอง ได้ อยGMP มาตรฐานสากลถือไปได้ทั่วโลก
ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างได เห็นผลตั้งแต่ดื่มขวดแรก มีปริมาณการดื่มในแต่ละโรค มีสมุนไพร 10 ชนิดที่มีหน้าที่ฟื้นฟูสมองระบบประสาท
และ 10 ชนิด ฟื้นฟู หัวใจระบบไหลเวียนเลือด และ10 ชนิด ฟื้นฟู กระเพาะ ลำไส้ ระบบขับถ่าย 10 ชนิดฟื้นฟู ตับ ตับอ่อน ม้าม
และ10 ชนิดฟื้นฟู ปอดระบบหายใจให้ปกติ และอีก 17 ชนิดฟื้นฟูไตที่มีหน้าที่คัดกรองของเสียและฟอกเลือดหากทุกระบบในร่างกายเป็นปกติเราจะไม่มีโรคใดใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-1322883 น้ำปั่น.
จาก : น้ำปั่น   [10/02/2012 18:40:53]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 54 : อาการใจสั่น (รหัส 549)
กลัวมากก
จาก : มา   [03/02/2012 10:43:32]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 53 : อาการใจสั่น (รหัส 545)
พ่อเราก็มีอาการแบบนี้ตอนแรกๆและตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย พ่อเราเกือบไม่รอดด้วยแต่ดีว่าถึงโรงพยาบาลทัน หัวใจหยุดเต้น คุณหมอต้องช่วยกันปั๊มหัวใจไม่งั้นพ่อเราเสียชีวิตแน่ๆเลย
จาก : Fon   [28/01/2012 12:31:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 52 : อาการใจสั่น (รหัส 536)
ใจสั่นเวลาที่เห็นหน้า .............ด้วยรอยยิ้มของคน คนนั้นไม่ได้รักแค่ไหวหวั่น
หัวใจล้มเหลวเฉ๊ยบพลัน แหม่ม กนกวรรณ
จาก : Benjamad chusap   [06/01/2012 15:07:56]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 171 ความคิดเห็น (6 หน้า) :   << ย้อนกลับ [1] [2] [3] 4 [5] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++