อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 51 : อาการใจสั่น (รหัส 535)
มีอาการเครียดและที่สำคัญจะร้อนมากเวลานอน โดยเฉพาะหัวบางครั้งเปิดแอร์ยังเอาไม่อยู่ มันแล้วขนลุขทั้งตัวมีเงื่อออกตลอดหายใจแน้นหัวใจเต้นเร็วบ้างใจสั่นหอบด้วยจะเป็นอย่างนั้ทุกคืน บางคืนก็ไม่ได้นอนเลย ง่วงมากนะ แต่มันนอนไม่ได้หนูเป็นผนังหัวใจรั้วเเต่กำเนิด ตอนนี้อายุ25 ปี หมอบอกว่าหัวใจตอนนี้จะไม่ทำงานแล้ว ทำอะไม่ได้เลย ทรมารจิงๆ
จาก : nongnuchjaa@gmail.com   [04/01/2012 05:37:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 50 : อาการใจสั่น (รหัส 534)
มีความเครียดอะไรหรือป่าวครับถ้ามีลองหาจิตแพทย์ดูผมก็หาอยู่พอดีคลิปหลุดเพื่อนที่ทํางานรู้ผมรู้สึกกัลัวและอายแต่ผมคิดเองหมดเพื่อนมันไม่ได้คิดไรมันก็แซ่วแรกๆแต่มันรู้คนเดียวนะครับถ้ารู้หมดผมบ้าแน่เลยผมเป็นคนขี้อายครับแต่ขี้กลัวผมเลยควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ก็เกือบปีและครับยังไม่หายเลยแต่ดีขึ้นครับสู้ๆครับผมก็จะสู้ปีใหม่นี้ทุกท่านและตัวข้าน้อยครอบครับข้าน้อยจงมีสุภาพที่แข็งแรงครับขอบคุนครับ
จาก : Yuttana_sallim@hotmail.com   [03/01/2012 23:18:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 49 : อาการใจสั่น (รหัส 528)
รีวิวจากลูกค้า ลูกทีมต๊ะที่อยุ่ตจวมีแม่เป็นโรคหัวใจ พาแม่ไปหาหมอ หมอบอกต้องผ่าตัด ให้ใบแนะมาวันที่20เดือนกย (หาหมอเมื่อปลายสค) ให้ดูแลสุขภาพ และไปตรวจทุก2อาทิตย์ ให้กินเกรปซีดออยวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอน เพียงสองอาทิตย์ ไปตรวจสุขภาพกะหมอ หมอพูดว่า ไปทำอะไรมา อาการดีขึ้นเยอะเลย และส่วนที่นัดผ่าตัดไว้หมอขอยกเลิำกไปก่อนนะ อาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ เพราะอาการดีขึ้น สนใจติดต่อได้นะค่ะ

น้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น

คุณค่าบริสุทธิ์จากธรรมชาติ จากการวิจัยพบว่าน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสาร Super-Anti Oxidant มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซี 20 เท่า และสูงกว่าวิตามินอี 50เท่า เพราะมีสาร OPC (Oilgomeric Proanthrocyanidin) ผลิตโดยวิธีสกัดเย็น ปราศจากสารเคมี ซึ่งสามารถคงคุณค่า ของสารAnti Oxidantไว้ได้อย่างครบถ้วน
สารพัดคุณค่า
-รักษาสิว ช่วยดูแลผิวหน้าลดอาการฝ้า กระ
-ชะลอวัย มีอิลาสตินให้ผิวยืดหยุ่น
-ทานต่อเนื่องกัน ช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ ขาวใสยิ่งขึ้น
-บำรุงไขข้อ ลดแคลลอสเตอรอลในเส้นเลือด
-บำรุงเลือดและระบบต่างๆของร่างกาย บำรุงกล้ามเนื้อหัวใจ
-ป้องกันโรคหัวใจช่วยการไหลเวียนของหลอดเลือดดีขึ้น
-ลดอาการจอประสาทตาเสื่อมช่วยให้หลอดเลือดฝอยแข็งแรงและยืดหยุ่น
-ต่อต้านอนุมูลอิสระ
-ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

สนใจติดต่อ 084 -6458981 ลูกเกด
จาก : gate_princess@hotmail.com   [29/12/2011 21:53:34]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 48 : อาการใจสั่น (รหัส 500)
อาจจะเป็นโรคแพนิคก็ได้ เวลามีอารตื่นเต้นจะมือไม้สั้น หัวใจเต้นเร้ว ควบคุมไม่อยุ่ หายใจสั่น เวลาเป็นปุ่มไม่รุ่ทำไม่จะต้องรีบไปโรงบาลทันที เพราะกลัวว่าจะตายเสียให้ได้ พอไปถึงประมาณ ครึ่งชม.อาการก็เริ่มเป็นปกติแระ ก็ให้หมอเค้าตรวจ วัดความดัน วัดชีพจร วัดคลื่นหัวใจ พอตรวจเสร้จหมอก็บอกว่าไม่ป็นอะไร แค่ให้ยามากินยาคลายเครียดหนะ ตอนที่เป้นมักจะเป็นตอนดูอยุ่คนเดียวเวลามีจิตวิตกว่ามันจะเป้นอีก พอคิดได้แปบเดียวมันมาเลยซะงั้น หัวใจหวิวๆสั่นๆ ต้องรีบไปลงบาลทันทีทันใด และอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตุเวาดุหนังแนวปลุกใจเสือป่า ได้ยินเสียงข้างห้องเค้ามีอะไรกันในเวลากลางคืนต้องรีบเอามืออุดหุทันที อาการมันก็เริ่มมาเลยนอนไม่หลับเลย
จาก : คนมีอาการ   [25/11/2011 19:47:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 47 : อาการใจสั่น (รหัส 496)
หนูก็ใจสั่นชอบตกใจ
จาก : กุ๊บกิบ   [22/11/2011 23:06:21]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 46 : อาการใจสั่น (รหัส 475)
หากเรามีอาการใจสั่น สมุนไพรที่ช่วยได้ มี กระชาย เตยหอม ชมพู่น้ำดอกไม้ ดอกบุนนาค ที่เรารู้ก็มีเเค่นี้ ลองไปทานดูนะ อาการที่ใจสั่น อาจจะดีขึ้น สมุนไพรพวกนี้ บำรุงหัวฝจด้วยนะ
จาก : ผู้หวังดี   [17/10/2011 18:55:19]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 45 : อาการใจสั่น (รหัส 466)
การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจในกรณีที่หัวใจเต้นผืดจังหวะหรือหยุดเต้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายปรัมาณเท่าไรครับ
จาก : maewsanan@yahoo.co.th   [07/10/2011 13:46:21]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 44 : อาการใจสั่น (รหัส 463)
แม่รูสึกแน่นหน้าอก จึงไปหาหมอเลยรู้ว่าเป็นโรคหัวใจแต่ก้อยังไม่ชัวร์100% อาการแม่คล้ายโรคหัวใจ หนูกังวลถึงสาเหตุจะเกิดจากโรคเครียดหรือเปล่าค่ะ และมีวิธีเอาใจใส่แม่อย่างไรค่ะ ช่วยตอบหน่อยได้มั๊ยค่ะ
จาก : teer39ytd@hotmail.com   [05/10/2011 16:57:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 43 : อาการใจสั่น (รหัส 452)
โรคลิ้นหัวใจรั่วกิน มาม่า ลาบ ส้มตำ ได้หรือไม่ (อยากกิน) กินได้ไหม
จาก : พลอย   [24/09/2011 15:20:05]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 42 : อาการใจสั่น (รหัส 448)
อยากทราบว่าหัวใจผมเด็น33ต่อนาที แน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยสะดวก ผมอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรครับแล้วจะรักษาอย่างไรครับ
จาก : parm_tz-150cc@hotmail.com   [15/09/2011 00:35:57]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 41 : อาการใจสั่น (รหัส 434)
จาก : BOC   [05/09/2011 14:21:31]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 40 : อาการใจสั่น (รหัส 387)
หนูเป็นไรไม่รู้พักนี้รู้สึกหายใจไม่ค่อยจะออก
จาก : มิ้นท์   [29/07/2011 20:23:32]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 39 : อาการใจสั่น (รหัส 378)
มีอยู่คืนหนึ่งหนูได้กินเหล้ากับเพือนแต่พอตืนมากลับมีอาการผิดปกติหัวใจเต้นเร็วมากเหมือกับว่าจะหลุดออกมาข้างนอกเลยไปหาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรปกติแต่หนูก็ยังกลัวว่าจะเป็นอะไรอยู่เพระาหัวใจยังเต้นเร็วมากๆๆแล้วหมอทักว่าไปทำอะไรมาหน้าซีดมากหนูก็บอกหมอไปว่าคยทำแท้งมาแล้วเสียเหลืดเยอะมากหมอเลยบอกอาดเป็นเสียเหลืดเยอะก็ได้เลยน้ำเกลือให้สองถุงและเติมเหลืดให้อีกสี่ถุงแล้วนอนโรงบาลสามคืนอาการก็กลับมาเป็นปกติแต่พอกลับมาบ้านกลับมีอาการเหมือเดิมหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ออกรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงหนูเครียมากใครรู้ช่วยตอบทีเป็นเพราะอะไรค่ะ
จาก : พิมพา   [23/07/2011 17:11:25]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 38 : อาการใจสั่น (รหัส 362)
palmcm_za@hotmail.com ขอให้คุณลอง สวดมนต์ภาวนาดูครับ
จาก : ironmiden2009@gmail.com   [02/07/2011 18:45:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 37 : อาการใจสั่น (รหัส 353)
อากการใจสั้นบองผมมันหนักมาก เจ็บอก แน่นอก หายใจไม่ออก ใจเคยเต้น144ต่อนาที่เลยตอนไปหาหมอ หมอให้แค่ยานอนหลับกับยาคลายเคลียดมากินเท่านั่นเองเป็นมากว่าครึ่งปีแล้วคับทรมานมากคับเมื่อมีอาการสมองคิดไปเองโดยไม่ได้สั่งการไดๆทั้งสิ้นเปนกังวลว่าเราจะเปนไรหรือป่าวก่อนนอนคิดมากนอนหลับยากด้วย (ใครมีวิธีรักษาบอกด้วยนะคับ)palmcm_za@hotmail.com ขอบคุณคับ ขอไห้ทุกคนหายใวๆนะคับ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก : palmcm_za@hotmail.com   [26/06/2011 23:33:34]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 36 : อาการใจสั่น (รหัส 352)
อยากหายครับ
จาก : ยฟสทแท๘ผฟ๑้นะทฟรสใแนท   [26/06/2011 23:24:36]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 35 : อาการใจสั่น (รหัส 351)
อาการใจสั่นเท่าที่อ่านมามันยังไม่เท่าไรคับของผมมันหนักมากมีทั้งอาการแน่นหน่าอกชามือชาเท้าหายใจไม่ออกเจ็บหน่าอกใจเต้น144ครั่งต่อนาที่ไปหาหมอบอกไม่เปนไรใคมีวิธรักษาบอกหน่อยนะคับมันทรมานมาก palmcm_za@hotmail.com
จาก : palmcm_za@hotmail.com   [26/06/2011 23:21:34]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 34 : อาการใจสั่น (รหัส 346)
เป็นเหมือนกันไปหาหมอบอกว่าพักผ่อนน้อยความดันตำแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องไปตรวจหาไขมันค่ะ
จาก : ajaree_ceramic@hotmail.co.th   [11/06/2011 20:47:29]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 33 : อาการใจสั่น (รหัส 345)
ตัวเองมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เคยตรวจคลื่นหัวใจได้ 150
ส่วนความดันสูง หมอบอกมันไม่สัมพันธ์กันเพราะโดยปกติหัวใจเต้นเร็วความดันต้องตำำ่วินิทฉัยโรคไม่ได้ตรวจไทรอยก็ไม่เจอ บางทีหัวใจมันเต้นเร็วเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกใจไม่ดีเลยชีพจรเต้นตำ่ที่สุด120มันผิดปกติไหมค่ะ
อยากรู้ว่าควรทำอย่างไรดี
จาก : namvakan@hotmail.com   [11/06/2011 12:34:33]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 32 : อาการใจสั่น (รหัส 328)
บางครั้งไม่ได้เครียด นั่งเฉยๆ หัวใจเต้นเร็ว เป็นช่วง ๆ ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุ อะไร ใครทราบบ้าง
จาก : Phuk_1@hotmail.com   [30/05/2011 13:27:31]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 31 : อาการใจสั่น (รหัส 324)
ผมโรคความเครีอดพอเครีอดมากๆหัวใจจะสั่น
จาก : Patchara;@hotma.com   [28/05/2011 11:08:52]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 30 : อาการใจสั่น (รหัส 315)
เจ๋ง ง๊ น่า จา รู้ ตั้ง นาน ระ เด๊ จา พา ม๊ ม๋า ไป๊
จาก : นู๋ กวาง   [19/05/2011 15:26:07]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 29 : อาการใจสั่น (รหัส 314)
มีอาการใจสั่นเวลาจะเข้านอนคะ บางทีก็รู้สึกเหมือนว่ามันเต้นสะดุดต้องกินยาใจสั่น บางทีก็เต้นเร็วบางทีก็เต้นช้าคะรู้สึกเจ็บกลางอกเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้มีอาการชาคะ เคยไปหาหาแล้วหมอให้ติดเครื่องพก24ช.ม มาแต่มีอาการนิดหน่อย หมอเลยให้ยาคลายเครียดมากินคะ แต่ก็ยังไม่หายคะ เวลามีอาการก็จะกินยาแก้ใจสั่นตลอด***พอมีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจมั๊ยคะ***
จาก : Benyanud696@gmail.com   [19/05/2011 03:18:22]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 28 : อาการใจสั่น (รหัส 304)

ดี
จาก : น้องเอ๋   [05/05/2011 18:00:32]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 27 : อาการใจสั่น (รหัส 303)
ถ้ามีอาการใจสั่นเปีปป็นพักๆหายใจไม่ทันขาแขนออ่นแรงปวดในกล้ามเนื้ออาการชาๆเกี่นวกับโรคหัวใจป่าวต่ะ
จาก : pa_tanun@hotmail.com   [05/05/2011 17:09:30]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 26 : อาการใจสั่น (รหัส 292)
อยากหายเป็นโรคหัวใจโต
จาก : คนที่เป็นโรคหัวใจโต   [20/04/2011 23:05:35]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 25 : อาการใจสั่น (รหัส 291)
กลัวมาก
จาก : คนที่เป็นโรคหัวใจโต   [20/04/2011 23:03:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 24 : อาการใจสั่น (รหัส 275)
จาก : patsa_008@hotmail.co   [26/03/2011 09:16:51]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 23 : อาการใจสั่น (รหัส 273)
มีอาการใจสั่นมือเย็นเวลาตกใจจะใจเต้นเร็วเหมือนจะไม่รู้สึกตัวไปหาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากใครช่วยแนะนำด้วยว่าจะทำยังไงดี
จาก : กล้วย   [17/03/2011 22:58:21]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 22 : อาการใจสั่น (รหัส 270)
พี่สาวมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ตัวชา หน้ามืด หายใจไม่สะดวก เป็นเหมือนมีลมดันในท้องมาหาหน้าอก ตัวร้อน แต่พอนอนพักสักระยะก้อหาย แต่ยังไม่เคยไปหาหมอเลยเพาะนอนพักสักแป๊บอาการก็หายไปเองแล้วพี่สาวไม่ยอมไปตรวจด้วยแหละ มีอาการแบบนี้สักระยะแล้วค่ะ นานๆจะมีอาการที อาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ มีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรร้ายแรงรึป่าว ช่วยตอบทีนะคะ ขอบคุณค่ะ
จาก : wasabi555_@hotmail.com   [15/03/2011 02:46:42]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 171 ความคิดเห็น (6 หน้า) :   << ย้อนกลับ [1] [2] [3] [4] 5 หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++