พฤติกรรมลดโอกาสมีบุตร

 
   
     
 

ช่วงต้นสัปดาห์ มุมสุขภาพ กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับโรคภัยที่ทำให้ หญิง และชาย มีบุตรยาก วันนี้ สามัญประจำบ้าน เผยพฤติกรรมที่จะบั่นทอนโอกาสการมีบุตรให้ยากเข็ญขึ้นไปอีก โดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้แนะนำให้คู่รักลด ละ เลิก พฤติกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ หากอยากมีบุตรแข็งแรงสมบูรณ์

เริ่มจากการสำรวจตนเองว่า สูบบุหรี่มาก เกินกว่า 13 มวนต่อวัน ก็จะยิ่งเพิ่มความยากในการมีบุตรอีก 13% ส่วน นักดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดริ้งค์มากกว่า 20 แก้วต่อสัปดาห์ รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา-กาแฟเกิน 7 แก้วต่อวัน ก็ไม่ควรทำ

ด้านอาหารการกิน ควรจัดสรรให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะ ฝ่ายหญิงจำเป็นต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิน 70 กิโลกรัม หรืออาจคำนวณจาก ดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อัตราส่วนที่เหมาะสม และสมดุลระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูง ของทั้งเพศชาย - หญิง ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ในสูตรน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม / (ความสูงเป็นเมตร)² ค่าที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 จึงจะถือว่ามีรูปร่างสมส่วน ที่สำคัญทั้งฝ่ายหญิง และชาย ไม่ควรตกอยู่ในภาวะเครียด เนื่องจากจะทำให้ ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน

อย่างไรก็ตามหากแต่งงาน แล้ววางแผนที่จะมีทายาท ฝ่ายหญิงก็ไม่ควรมีบุตรหลังจากอายุ 35 ปี ส่วนฝ่ายชายความสมบูรณ์ของน้ำเชื้ออสุจิจ ะลดลงหลังจากเลยวัย 45 ปีแล้ว

takecareDD@gmail.com

 
     
  ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  
 


« กลับหน้าหลัก สุขภาพถ้วนหน้า «