หลากหลายโรคภัยเรื่องไทรอยด์ี

 
   
     
 

ต่อมไทรอยด์ อาจฟังคุ้นหูแต่ไม่ค่อยรู้ว่าสำคัญอย่างไร ผู้ป่วยจำนวนมากที่มี โรคไทรอยด์ แฝงอยู่ แต่ไม่เคยทราบว่า สาเหตุของอาการผิดปกติเหล่านั้น มาจาก ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ...

ต่อมไทรอยด์ เป็นเสมือนหน่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายหลายระบบ หาก ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ จะส่งผลให้ร่างกายหลายส่วนเกิดปัญหาตามมา ผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ อาจมีอาการแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น เฉื่อยชา ง่วงเหงาหาวนอนบ่อย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือสั่น ขี้ร้อน สมาธิสั้น อยู่ไม่ค่อยสุข กระวนกระวาย หิวบ่อย น้ำหนักลดถึงแม้รับประทานมาก เป็นตะคริวง่าย ในผู้หญิงประจำเดือนอาจมาน้อยลง บางกรณีอาจมามากผิดปกติ หรืออาจขาดหายไป

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดในระบบต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่สร้าง “ฮอร์โมนไทรอยด์” และปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ ฮอร์โมนไทร็อกซิน หรือที่เรียกว่า ที4 (T4) และ ฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนีน หรือที่เรียกว่า ที3 (T3) ซึ่งฮอร์โมนที่ถูกปล่อยออกไป จะออกฤทธิ์ต่อเซลล์ หรืออวัยวะเป้าหมาย

หน้าที่ของฮอร์โมนไทรอยด์
ฮอร์โมนไทรอยด์ทำหน้าที่หลายอย่างในร่างกาย และครอบคลุมเซลล์เป้าหมายที่หลากหลาย โดยไม่สามารถระบุอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งประสานการทำงานกับ ระบบน้ำย่อย และฮอร์โมนอื่นๆ อาจพอสรุปได้ว่ าฮอร์โมนไทรอยด์ เกี่ยวข้องกับระบบ และหน้าที่ในร่างกายดังนี้ เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของร่างกาย และอวัยวะต่างๆ

ระบบการเผาผลาญอาหาร ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน มีทั้งการสังเคราะห์ และการสลาย เพื่อให้การดำเนินงานของอวัยวะต่างๆ เป็นไปตามปกติ ผลิตความร้อน รักษาอุณหภูมิในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ส่วนหนึ่งผ่าน ระบบประสาทอัตโนมัต ิสัมพันธ์กับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบประสาทสมอง เป็นต้นประสานการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆ อีกหลายชนิดในร่างกายไอโอดีน กับ ต่อมไทรอยด์
ต่อมไทรอยด์นำ ไอโอดีน มาเป็นส่วนสำคัญในการ สังเคราะห์ฮอร์โมน ความต้องการไอโอดีนต่อวันที่แนะนำคือ 150 ไมโครกรัมต่อวัน ในผู้ใหญ่ และ 200 ไมโครกรัมต่อวันในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร คอพอก จากการ ขาดไอโอดีน ทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์หลั่งออกมามาก ต่อมไทรอยด์โตมากขึ้น ตามระยะเวลา และความรุนแรงของการขาด อาจมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป เด็กแรกคลอดมีโอกาสเป็น โรคเอ๋อ หรือขาดฮอร์โมนต่อมไทรอยด์แต่กำเนิดมากขึ้น

คอพอก หมายถึง ภาวะต่อมไทรอยด์โตกว่าปกติ ในความรู้สึกของชาวบ้าน คอพอก อาจจะสื่อความหมายที่ค่อนข้างรุนแรง มองเห็นภาพคอที่โต ยื่นออกมาเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำ และนึกถึงการขาดไอโอดีน หรือ อาหารทะเล ในทางการแพทย์ ต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดโตขึ้น เรียกรวมกันว่า Goiter (กอยเตอร์) ซึ่งอาจมีก้อนหลายลักษณะ เช่น โตทั้งต่อมมีผิวเรียบไม่ขรุขระ โตเป็นก้อนเดียวโดดๆ ข้างซ้าย หรือขวาข้างใดข้างหนึ่ง โตเป็นก้อนมากกว่า 1 ก้อน และมีหลายขนาด เป็นต้น

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ต่อมไทรอยด์โต แต่ทำหน้าที่ปกติ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คือทำงานมากเกินไป ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป

ต่อมไทรอยด์โต แต่สร้างฮอร์โมนตามปกติ
หลายคนไม่ทราบว่าต่อมไทรอยด์ตัวเองโต จนกระทั่งมีคนทัก หมอตรวจพบ หรือคลำได้เอง นั่นแสดงว่าต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้นไม่ทำให้เกิดอาการ ยกเว้นบางภาวะ เช่น ก้อนเกิดจากการอักเสบ หรือมีเลือดออกในต่อมไทรอยด์อย่างกะทันหัน ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณที่เป็นก้อน ในบางกรณีต่อมไทรอยด์ อาจโตมาก และดันไปด้านหลัง กดต่อหลอดคอ หรือหลอดอาหาร ทำให้มีอาการหายใจลำบากโดยเฉพาะเวลานอน หรือกลืนลำบาก

ต่อมไทรอยด์โต ร่วมกับการสร้างฮอร์โมนผิดปกติ
ไม่ว่าจะสร้างมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ผู้ที่เป็นก็จะมีอาการแสดงของ โรคไทรอยด์ได้

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป จนระดับฮอร์โมนในเลือดสูงกว่าปกติอาการ ที่พบได้
- เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือสั่น ขี้ร้อน เหงื่ออกมาก
- หิวบ่อย น้ำหนักลดถึงแม้รับประทานมาก
- สมาธิสั้น อยู่ไม่ค่อยสุข กระวนกระวาย
- เครียด นอนไม่ค่อยหลับ มีอาการทางด้านประสาท หรือด้านจิตใจได้ง่าย
- บางรายถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นวันละ 2 – 3 ครั้ง
- ในผู้หญิงประจำเดือนอาจมาน้อยลง
- ในผู้ชายอาจพบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา และแขนส่วนต้น
- ในบางรายอาจพบตับโต และตัวเหลืองตาเหลือง
- ในรายที่ต่อมไทรอยด์เป็นพิษรุนแรง อาจมาด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวได้

การรักษา ต่อมไทรอยด์เป็นพิษไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามจะมี 3 วิธี คือ
1. การให้ยายับยั้งการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยด์
2. การให้ไอโอดีนเคลือบสารกัมมันตภาพรังสี คือ Iodine 131
3. การผ่าตัด

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ
ต่อมไทรอยด์ ทำงานน้อย เป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก กล่าวคือ ฮอร์โมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการ เนื่องจากมีฮอร์โมนไทรอยด์น้อย อาการที่พบได้ เฉื่อยชา ขี้เกียจ ง่วงเหงาหาวนอนบ่อย น้ำหนักเพิ่มขึ้น บวมแบบกดไม่บุ๋ม ผิวหนังแห้ง หยาบ ผมหยาบหนา เปราะ ร่วงง่าย เหนื่อยง่าย รู้สึกหายใจไม่เต็มที่ ท้องผูกคิดช้า พูดช้า ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ค่อยมีแรง เป็นตะคริวง่าย ในผู้หญิงประจำเดือนอาจมามากกว่าปกติ หรือประจำเดือนขาดหายไป ในรายที่เป็นมากอาการรุนแรงอาจพบน้ำอยู่ช่องต่างๆ ของร่างกาย เช่น ช่องปอด ช่องหัวใจ

การรักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย คือการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ เพื่อชดเชยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ จึงต้องรักษาไปตลอดชีวิต เมื่อชดเชยฮอร์โมนได้เพียงพอ ร่างกายก็จะกลับสู่ภาวะปกติ สิ่งสำคัญคือ ต้องชดเชยให้ฮอร์โมน อยู่ในระดับปกติตลอดไป

ภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ จะส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ หลากหลาย จนบางครั้งยากที่จะสังเกตได้ด้วยตัวเอง หากสงสัย หรือพบอาการผิดปกติใดๆ ควรเข้ารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัด ก่อนโรคจะเป็นมากจนมีอาการรุนแรง

ที่มา ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเวชธานี

 
     
  ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก  
 


« กลับหน้าหลัก สุขภาพถ้วนหน้า «